دکتر عباس نوروزی

متخصص گوش وحلق و بینی و جراحی زیبایی بینی هستند. ایشان با علم و تجربه بسیار و با انجام تعداد بیشمار عمل بینی و جراحی زیبایی بینی از جمله پزشکان مسلط و شناخته شده در این مقوله می باشند. دکتر نوروزی با راه اندازی وب سایت شخصی خود سعی به بیان صادقانه نکات مثبت و مورد نظر بیماران، در کنار عوارض منفی احتمالی، به روشن نمودن موضوعات جراحی زیبایی بینی برای بیماران اقدام نموده است .

دکتر عباس نوروزی